Dzięki, że wybierasz rower

zobacz mapy
i zasilające je dane

{ korzystaj, pisz aplikacje }

rowerowe API

napędza CartoDB

100 km

drogi dla rowerów

  35 km

drogi dla rowerów i pieszych

23 km

chodniki + nie dotyczy rowerów

42 km

ruch pod prąd

2900

stojaki rowerowe

daroplan  

Darmowy Rowerowy Plan Krakowa

W oparciu o infrastrukturę rowerową i sugerowane trasy w ruchu ogólnym, zaplanuj swoją trasę by dojazd rowerem był przyjemnie przewidywalny i bezpieczny.

Bulwary

wczoraj

od początku roku

Dworzec Główny

wczoraj

od początku roku

Kotlarska

wczoraj

od początku roku

Mogilska

wczoraj

od początku roku

Monte Cassino

wczoraj

od początku roku

Smoleńsk

wczoraj

od początku roku

Tyniecka

wczoraj

od początku roku

Wadowicka

wczoraj

od początku roku

Wielicka

wczoraj

od początku roku

"Miasta mają możliwość dania czegoś wszystkim, tylko dlatego, i tylko wtedy, gdy są tworzone przez wszystkich."

Jane Jacobs

Zbiór postulowanych usprawnień rowerowych wypracowany podczas konsultacji społecznych przeprowadzonych w roku 2013 pn. Krakowski Dialog Cykliczny

Zaproponowane w porozumieniu z mieszkańcami Krakowa, głównie pieszymi i rowerzystami, udogodnienia  urzeczywistnia powołany w ramach struktury organizacyjnej ZIKiT, Zespół ds. Realizacji Polityki Rowerowej.

Bezpieczne poruszanie się na rowerze

Seria filmików edukacyjnych wyprodukowanych przez Kraków Miastem Rowerów oraz poradnik "Rower - nowa kultura mobilności" przygotowany przez Polską Zieloną Sieć, to podstawowa porcja wiedzy jaką powinien posiadać każdy, kto porusza się rowerem po mieście.