Dzięki, że wybierasz rower

zobacz mapy
i zasilające je dane

{ korzystaj, pisz aplikacje }

rowerowe API

napędza CartoDB

93 km

drogi dla rowerów

  33 km

drogi dla rowerów i pieszych

23 km

chodniki + nie dotyczy rowerów

21 km

ruch pod prąd

1600

stojaki rowerowe

daroplan  

Darmowy Rowerowy Plan Krakowa

W oparciu o infrastrukturę rowerową i sugerowane trasy w ruchu ogólnym, zaplanuj swoją trasę by dojazd rowerem był przyjemnie przewidywalny i bezpieczny.

"Miasta mają możliwość dania czegoś wszystkim, tylko dlatego, i tylko wtedy, gdy są tworzone przez wszystkich."

Jane Jacobs

Zbiór postulowanych usprawnień rowerowych wypracowany podczas konsultacji społecznych przeprowadzonych w roku 2013 pn. Krakowski Dialog Cykliczny

Zaproponowane w porozumieniu z mieszkańcami Krakowa, głównie pieszymi i rowerzystami, udogodnienia  urzeczywistnia powołany w ramach struktury organizacyjnej ZIKiT, Zespół ds. Realizacji Polityki Rowerowej.

Bezpieczne poruszanie się na rowerze

Seria filmików edukacyjnych wyprodukowanych przez Kraków Miastem Rowerów oraz poradnik "Rower - nowa kultura mobilności" przygotowany przez Polską Zieloną Sieć, to podstawowa porcja wiedzy jaką powinien posiadać każdy, kto porusza się rowerem po mieście.