Budowa  budynku biurowo-usługowego z garażem podziemnym, naziemnymi miejscami postojowymi, infrastrukturą techniczną i komunikacyjna (w tym budową zjazdu z ul. Pilotów) oraz zagospodarowaniem terenu zlokalizowanego na działkach nr 36/3, 36/4, 37/7, 37/8, 38/1, 38/5 (część), 38/6, 38/7, 40/1, 40/3, 40/4 (część) obr. 4 Śródmieście, a w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacyjnej na działkach nr 667/23 (część), 667/1 (część), 37/1, 37/2, 36/1, 36/3, 36/4, 36/5 obr. jw. przy ul. Pilotów / Meissnera w Krakowie

Opinia audytu

Pobierz (99_Audyt_Meissnera_2.doc, 91KB)

Dokumentacja po uwagach audytu

Pobierz (Sytuacja.pdf, 3.31MB)

Pobierz (Przekrój-E-E.pdf, 363KB)

Pobierz (Przekrój-F-F.pdf, 328KB)

Pismo z uwagami audytu

Pobierz (99_Audyt_Meissnera.doc, 91KB)

Pobierz (SYTUACJA-OPIS-2-DROGI-DO-ISTNIEJĄCEGO-Model-000.pdf, 3.73MB)