Budowa budynku biurowo-usługowego z garażem podziemnym, instalacjami wewnętrznymi (elektryczną wraz z wewnętrzną stacją transformatorową, słaboprądową, odgromową, grzewczą wraz z wymiennikownią c.o. z sieci miejskiej,kanalizacyjną, wodociągową, hydrantową wraz z wewnętrznym zbiornikiem wody
przeciwpożarowej, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, oddymiania), instalacjami zewnętrznymi (kanalizacji deszczowej wraz z retencją i sanitarnej, kanalizacji teletechnicznej, wodociągową, oświetleniową, zasilania elektroenergetycznego),
wolnostojącym agregatem prądotwórczym, naziemnymi miejscami postojowymi,drogami wewnętrznymi, zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na działkach nr: 211/29, 318/7, obręb nr 30, jednostka ewidencyjna Podgórze, Kraków

Opinia audytu

Pobierz (145_Audyt_Wadowicka.docx, 39KB)

Pobierz (KW10_EW_XXX_LAO_X_IMP_WE01_00.pdf, 4.11MB)

Pobierz (KW10_EW_XXX_SEV_X_XXX_WE01_00.pdf, 414KB)

Pobierz (stronaopis.pdf, 2.24MB)