Budowa budynku usługowo-handlowo-gastronomicznego z garażem
podziemnym, z układem komunikacyjnym (budowa dojść, dojazdów, naziemnych miejsc
postojowych) i infrastrukturą techniczną na działkach nr: 241/1, 243/3, 244/1, 244/7, 244/8
obr. 41 podgórze przy ul. Bunscha w Krakowie

Opinia audytu

Pobierz (89_Audyt_Bunscha.doc, 81KB)

Pobierz (Plan-sytaucyjny.pdf, 1.22MB)

Pobierz (Opis-techniczny.pdf, 112KB)