Budowa budynku o funkcji handlowo-usługowo-biurowej oraz rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku istniejącego o funkcji magazynowo-handlowej ze zmianą sposobu użytkowania na budynek handlowo-biurowo-usługowy wraz z infrastrukturą techniczną, budową naziemnego parkingu, wewnętrznej drogi pożarowej, zjazdu z ul. Radzikowskiego i chodnika, przebudowa ulicy Radzikowskiego o pasy lewoskrętu oraz przebudowa istniejącego zjazdu z ul. Radzikowskiego (w rejonie ulicy Elsnera) jako zapewniającego obsługę wyłącznie drogi pożarowej na działkach nr 771/2, 772/1, 772/2, 811/2, 811/3, 942 obr. 41 Krowodrza przy ul. Radzikowskiego w Krakowie

Korekta projektu po wydaniu opinii audytu rowerowego

Pobierz (D1_Plan-sytuacyjny.pdf, 1.33MB)

Pobierz (D2_Przekroje-normalne.pdf, 2.87MB)

Pobierz (D3_Przekroje-podłużne.pdf, 2.36MB)

Pobierz (D4_Przejezdność.pdf, 829KB)

Opinia audytu 

Pobierz (91_Audyt_Radzikowskiego_2.doc, 79KB)

Dokumentacja uwzględniająca uwagi audytu 

Pobierz (01_PLAN-SYTUACYJNY_2016-07-01.pdf, 1.98MB)

Pismo z uwagami audytu

Pobierz (91_Audyt_Radzikowskiego.doc, 80KB)

Pobierz (01_PLAN-SYTUACYJNY-1.pdf, 1.01MB)