Budowa chodnika wraz z oświetleniem w ramach ścieżki parkowej wzdłuż potoku Sudoł, na odcinku pomiędzy ulicami Naczelną i Strzelców w Krakowie na działkach nr: 67/70, 67/72, 753/1, 379, 67/71, 67/62, 67/61, 681/34, 681/36, 681/51, 681/51, 681/50, 681/53 obręb 22 Śródmieście oraz działkach nr : 125/1, 125/2, 126 obręb 21 Śródmieście

Inwestor: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

Opinia audytu

Pobierz (106_Audyt_Chodnik-Sudoł.doc, 91KB)

Pobierz (R3-PZT-kreskowanie.pdf, 4.34MB)

Pobierz (R5-profil.pdf, 228KB)

Pobierz (R7-szczegoly.pdf, 322KB)