Budowa drogi KDD i przebudowa drogi KDL, budowa
chodnika , budowa kanalizacji deszczowej , budowa
oświetlenia ulicznego , budowa kanalizacji sanitarnej
,budowa sieci teletechnicznej , budowa sieci
wodociągowej i przebudowa hydrantów , rozbiórka
obiektu budowlanego / portiernia / wraz z ukształtowaniem
terenu i zielenią towarzyszącą na działkach lub w ich części o
numerze 322 , 367 , 53/3 , 54 , 47 , 45 , 44 , 48/12,
48/5, 48/6, 48/10, 48/13, 48/14, 48/15, 53/4, 111/2,
50/3, 39/4, 39/3, 40/3, 41/2, 44, 45, 367,
obr. 54 , Nowa Huta przy ul. Woźniców w Krakowie.

Opinia audytu

Pobierz (95_Audyt_Woźniców.doc, 82KB)

Pobierz (strona_tytułowa-opis-.pdf, 89KB)

Pobierz (Woźniców-Drogi_PB-RYS.-NR-D-01.pdf, 1.3MB)

Pobierz (Woźniców-Drogi_PB-RYS.-NR-D-02.pdf, 262KB)