Budowa drogi wewnętrznej wraz z chodnikiem, zjazdami i infrastrukturą techniczną i zjazdem publicznym na działki 290/2, 13/3, 16/2 obr. 30 Podgórze w rejonie ul. Rydlówka w Krakowie

Opinia audytu

Pobierz (86_Audyt_Rydlowka.doc, 76KB)

Pobierz (audyt_Rydlowka_2016_03_17.pdf, 383KB)