Budowa odcinka drogi publicznej klasy dojazdowej w ciągu dróg oznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru Wielicka – Wschód symbolami
KD/D.3, KD/D.7  w rejonie ulic: Wielickiej, Prokocimskiej i Wodnej

Opinia audytu

Pobierz (116_Audyt_Wielicka_Prokocimska_2.docx, 40KB)

Dokumentacja skorygowana po uwagach audytu

Pobierz (01_PROKOCIMSKA-OPIS-TECHNICZNY_2017-07-31_wariant-2CHODNIK.pdf, 92KB)

Pobierz (01_Prokocimska_plan-sytuacyjny_2017-07-31-wariant-2CHODNIK-PLAN-SYTUACYJNY-PDF.pdf, 4.78MB)

Pobierz (03_Prokocimska-przekroje-konstr_2017-07-31-wariant-2CHODNIK-PDF.pdf, 223KB)

Pismo z uwagami audytu

Pobierz (116_Audyt_Wielicka_Prokocimska.docx, 40KB)

Pobierz (00_PROKOCIMSKA-ORIENTACJA.pdf, 203KB)

Pobierz (01_PROKOCIMSKA-MAPA-PKP-PLAN-SYTUACYJNY.pdf, 5.93MB)

Pobierz (01_PROKOCIMSKA-PLAN-SYTUACYJNY.pdf, 4.3MB)

Pobierz (02_PROKOCIMSKA-PRZEKRÓJ-PODŁUŻNY.pdf, 318KB)

Pobierz (03_PROKOCIMSKA-PRZEKRÓJ-TYPOWY.pdf, 208KB)

Pobierz (04_PROKOCIMSKA-PRZEKROJE-POPRZECZNE.pdf, 334KB)

Pobierz (01_PROKOCIMSKA-OPIS-TECHNICZNY.pdf, 90KB)