Budowa pasa wyłączania z ul. Armii Krajowej w celu dodatkowej obsługi komunikacyjnej budynku usługowo  mieszkalnego z garażem podziemnym na działkach nr 27/4, 28/4, 29/4, 44/5, 44/6, 44/7, 45/5, 46/4, 47/4, 49/4, 67/1, 67/2, 68, 69/1, 70/1, 71/1 obręb 5 Krowodrza wraz z drogami, chodnikami i miejscami postojowymi na terenie, elementami małej architektury i infrastrukturą techniczną przyłączem wody, przyłącz kanalizacji sanitarnej, przyłącza kanalizacji deszczowej, przyłącz MPEC na działkach nr 327, 371/5 obręb 5 Krowodrza przy ulicy Armii Krajowej w Krakowie

Opinia audytu 

Pobierz (81_Audyt_Armii-Krajowej_2.doc, 79KB)

Projekt po uwzględnieniu uwag audytu 

Pobierz (SYTUACJA-OPIS-13-PAS-WYŁĄCZANIA-Z-WJAZDEM-PPOZ-Default-000-1.pdf, 2.95MB)

Pobierz (PRZEKRÓJ-1-1.pdf, 375KB)

Pobierz (PRZEKRÓJ-2-1.pdf, 372KB)

Pobierz (PRZEKRÓJ-3-1.pdf, 489KB)

 

Pismo z uwagami audytu:

Pobierz (81_Audyt_Armii-Krajowej.doc, 80KB)

Pobierz (SYTUACJA-OPIS-12-PAS-WYŁĄCZANIA-Z-WJAZDEM-PPOZ-Default-000.pdf, 2.92MB)

Pobierz (PRZEKRÓJ-E-E-PRZ-CHAR_1-PAS-WYŁĄCZANIA-Domyślnie-000.pdf, 489KB)

Pobierz (PRZEKRÓJ-C-C-PRZ-CHAR_1-PAS-WYŁĄCZANIA-Domyślnie-000.pdf, 378KB)

Pobierz (PRZEKRÓJ-D-D-PRZ-CHAR_1-PAS-WYŁĄCZANIA-Domyślnie-000.pdf, 346KB)