Budowa pasa wyłączenia z ul. Śliwiaka w ramach inwestycji obiektów mieszkalno-usługowych

Opinia audytu

Pobierz (141_Audyt_Śliwiaka.docx, 44KB)

Dokumentacja skorygowana po uwagach audytu

Pobierz (pzt-pas-wylaczenia-audyt.pdf, 573KB)

Pobierz (przekroj-typowy-audyt.pdf, 132KB)

Pobierz (OPIS-1.pdf, 119KB)

Pismo z uwagami audytu

Pobierz (140_Audyt_Śliwiaka.docx, 44KB)

Pobierz (orientacja.pdf, 164KB)

Pobierz (pzt-pas-wylaczenia.pdf, 459KB)

Pobierz (przekroj-typowy.pdf, 133KB)

Pobierz (OPIS.pdf, 120KB)