Budowa przystanku kolejowego SKA »Kraków Prądnik Czerwony« wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)

Pismo z uwagami audytu dla Projektu Budowlanego 

Pobierz (128_Audyt_PR-Pradnik-Czerwony.docx, 42KB)

Projekt budowlany

Pobierz (D.01.pdf, 3.97MB)

Pobierz (D.2.1.pdf, 2.62MB)

Pobierz (D.3.1.pdf, 646KB)

Pobierz (D.3.2.pdf, 616KB)

Pobierz (D.3.3.pdf, 586KB)

Pobierz (D.3.4.pdf, 581KB)

Pobierz (D.4.1.pdf, 177KB)

Pobierz (D.4.2.pdf, 602KB)

Pobierz (D.4.3.pdf, 721KB)

Pobierz (D.4.4.pdf, 547KB)

Pobierz (D.4.5.pdf, 575KB)

Pobierz (D.4.6.pdf, 581KB)

Pobierz (066_KP_03_D_Drogi_Opis-techniczny.pdf, 929KB)

Opinia audytu dla koncepcji

Pobierz (120_Audyt-PR.docx, 44KB)

Koncepcja – 11.08.2017

Warinat 0

Pobierz (066_KP_01_PS_Projekt_zagospodarowania_terenu_W0.pdf, 2.68MB)

Pobierz (KP_Opis-techniczny-W0.pdf, 3.75MB)

Pobierz (066_KP_03_D_Drogi_W0_Sytuacja_D.1.1.pdf, 1.86MB)

Pobierz (066_KP_03_D_Drogi_W0_Typowe_D.2.1.pdf, 674KB)

Pobierz (066_KP_03_D_Drogi_W0_Typowe_D.2.2.pdf, 596KB)

Pobierz (066_KP_03_D_Drogi_W0_Typowe_D.2.3.pdf, 544KB)

Pobierz (066_KP_03_D_Drogi_W0_Typowe_D.2.4.pdf, 571KB)

Wariant I

Pobierz (066_KP_01_PS_Projekt_zagospodarowania_terenu_W1.pdf, 3.15MB)

Pobierz (KP_Opis-techniczny-W1.pdf, 3.13MB)

Pobierz (066_KP_03_D_Drogi_W1_Sytuacja_D.1.1.pdf, 2.1MB)

Pobierz (066_KP_03_D_Drogi_W1_Typowe_D.2.1.pdf, 710KB)

Pobierz (066_KP_03_D_Drogi_W1_Typowe_D.2.2.pdf, 596KB)

Pobierz (066_KP_03_D_Drogi_W1_Typowe_D.2.3.pdf, 714KB)

Pobierz (066_KP_03_D_Drogi_W1_Typowe_D.2.4.pdf, 543KB)

Pobierz (066_KP_03_D_Drogi_W1_Typowe_D.2.5.pdf, 571KB)

Wariant II

Pobierz (066_KP_01_PS_Projekt_zagospodarowania_terenu_W2.pdf, 3.21MB)

Pobierz (KP_Opis-techniczny-W2.pdf, 3.76MB)

Pobierz (066_KP_03_D_Drogi_W2_Sytuacja_D.1.1.pdf, 2.17MB)

Pobierz (066_KP_03_D_Drogi_W2_Typowe_D.2.1.pdf, 710KB)

Pobierz (066_KP_03_D_Drogi_W2_Typowe_D.2.2.pdf, 597KB)

Pobierz (066_KP_03_D_Drogi_W2_Typowe_D.2.3.pdf, 714KB)

Pobierz (066_KP_03_D_Drogi_W2_Typowe_D.2.4.pdf, 544KB)

Pobierz (066_KP_03_D_Drogi_W2_Typowe_D.2.5.pdf, 571KB)