Budowa przystanku kolejowego SKA »Kraków Prądnik Czerwony« wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)

Opinia audytu

Pobierz (148_Audyt_Prądnik-Czerwony.docx, 36KB)

Projekt budowlany skorygowany po uwagach audytu

Pobierz (SKA_PB_rys.D.2_plan-sytuacyjny-korekta.pdf, 3.1MB)

Pobierz (SKA_PB_rys.D.4.3_przekroje-typowe-korekta.pdf, 772KB)

Pobierz (066_PB_4.2_M_Wiadukt-nad-L.8-03-Rzut-z-góry.pdf, 372KB)

Pobierz (066_PB_4.2_M_Wiadukt-nad-L.8-05-Przekroje-poprzeczne.pdf, 567KB)

Pismo z uwagami audytu dla Projektu Budowlanego z 21 grudnia 2018

Pobierz (147_Audyt_SKA.docx, 36KB)

Skorygowany Projekt Budowlany – 21 grudnia 2018

Pobierz (SKA_PB_rys.D.1_orientacja.pdf, 942KB)

Pobierz (SKA_PB_rys.D.2_plan-sytuacyjny.pdf, 2.98MB)

Pobierz (SKA_PB_rys.D.3.1_profil-podłużny.pdf, 776KB)

Pobierz (SKA_PB_rys.D.3.2_profil-podłużny.pdf, 689KB)

Pobierz (SKA_PB_rys.D.3.3_profil-podłużny.pdf, 711KB)

Pobierz (SKA_PB_rys.D.4.1_przekroje-typowe.pdf, 778KB)

Pobierz (SKA_PB_rys.D.4.2_przekroje-typowe.pdf, 669KB)

Pobierz (SKA_PB_rys.D.4.3_przekroje-typowe.pdf, 776KB)

Pobierz (SKA_PB_rys.D.4.4_przekroje-typowe.pdf, 816KB)

Pobierz (SKA_PB_rys.D.4.5_przekroje-typowe.pdf, 782KB)

Pobierz (SKA_PB_rys.D.4.6_przekroje-typowe.pdf, 677KB)

Pobierz (SKA_PB_rys.D.4.7_przekroje-typowe.pdf, 685KB)

Pobierz (SKA_PB_rys.D.5_plansza-sieci.pdf, 3.21MB)

Pismo z uwagami audytu dla Projektu Budowlanego 

Pobierz (128_Audyt_PR-Pradnik-Czerwony.docx, 42KB)

Projekt budowlany

Pobierz (D.01.pdf, 3.97MB)

Pobierz (D.2.1.pdf, 2.62MB)

Pobierz (D.3.1.pdf, 646KB)

Pobierz (D.3.2.pdf, 616KB)

Pobierz (D.3.3.pdf, 586KB)

Pobierz (D.3.4.pdf, 581KB)

Pobierz (D.4.1.pdf, 177KB)

Pobierz (D.4.2.pdf, 602KB)

Pobierz (D.4.3.pdf, 721KB)

Pobierz (D.4.4.pdf, 547KB)

Pobierz (D.4.5.pdf, 575KB)

Pobierz (D.4.6.pdf, 581KB)

Pobierz (066_KP_03_D_Drogi_Opis-techniczny.pdf, 929KB)

Opinia audytu dla koncepcji

Pobierz (120_Audyt-PR.docx, 44KB)

Koncepcja – 11.08.2017

Warinat 0

Pobierz (066_KP_01_PS_Projekt_zagospodarowania_terenu_W0.pdf, 2.68MB)

Pobierz (KP_Opis-techniczny-W0.pdf, 3.75MB)

Pobierz (066_KP_03_D_Drogi_W0_Sytuacja_D.1.1.pdf, 1.86MB)

Pobierz (066_KP_03_D_Drogi_W0_Typowe_D.2.1.pdf, 674KB)

Pobierz (066_KP_03_D_Drogi_W0_Typowe_D.2.2.pdf, 596KB)

Pobierz (066_KP_03_D_Drogi_W0_Typowe_D.2.3.pdf, 544KB)

Pobierz (066_KP_03_D_Drogi_W0_Typowe_D.2.4.pdf, 571KB)

Wariant I

Pobierz (066_KP_01_PS_Projekt_zagospodarowania_terenu_W1.pdf, 3.15MB)

Pobierz (KP_Opis-techniczny-W1.pdf, 3.13MB)

Pobierz (066_KP_03_D_Drogi_W1_Sytuacja_D.1.1.pdf, 2.1MB)

Pobierz (066_KP_03_D_Drogi_W1_Typowe_D.2.1.pdf, 710KB)

Pobierz (066_KP_03_D_Drogi_W1_Typowe_D.2.2.pdf, 596KB)

Pobierz (066_KP_03_D_Drogi_W1_Typowe_D.2.3.pdf, 714KB)

Pobierz (066_KP_03_D_Drogi_W1_Typowe_D.2.4.pdf, 543KB)

Pobierz (066_KP_03_D_Drogi_W1_Typowe_D.2.5.pdf, 571KB)

Wariant II

Pobierz (066_KP_01_PS_Projekt_zagospodarowania_terenu_W2.pdf, 3.21MB)

Pobierz (KP_Opis-techniczny-W2.pdf, 3.76MB)

Pobierz (066_KP_03_D_Drogi_W2_Sytuacja_D.1.1.pdf, 2.17MB)

Pobierz (066_KP_03_D_Drogi_W2_Typowe_D.2.1.pdf, 710KB)

Pobierz (066_KP_03_D_Drogi_W2_Typowe_D.2.2.pdf, 597KB)

Pobierz (066_KP_03_D_Drogi_W2_Typowe_D.2.3.pdf, 714KB)

Pobierz (066_KP_03_D_Drogi_W2_Typowe_D.2.4.pdf, 544KB)

Pobierz (066_KP_03_D_Drogi_W2_Typowe_D.2.5.pdf, 571KB)