Przebudowa układu drogowego w zakresie budowy skrzyżowania
ul. E. Radzikowskiego z ul. J. Stanisławskiego, drogi wewnętrznej, miejsc postojowych i chodnika, przebudowy ul. J. Stanisławskiego, ul. Niskiej i zjazdów wraz z przebudową sieci kanalizacji deszczowej, sieci elektroenergetycznej i oświetlenia ulicznego oraz sieci teletechnicznej na działkach o numerach ewidencyjnych nr: 292/1, 292/2, 294, 295, 296, 812, 815, 903, 904, 905, 906, 942 (obr. 41 Krowodrza) w Krakowie

Opinia audytu

Pobierz (80_Audyt_Radzikowskiego_2.doc, 77KB)

Dokumentacja po uwagach audytu

Pobierz (023-009-SYT-2016-02-25.pdf, 1.17MB)

Pobierz (023-009-PN-2016-02-25.pdf, 1.37MB)

 

Pismo z uwagami audytu

Pobierz (80_Audyt_Radzikowskiego.doc, 78KB)

Pobierz (PLAN-SYTUACYJNY.pdf, 959KB)

Pobierz (PRZEKROJE-NORMALNE.pdf, 689KB)