Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami w parterze jednokondygnacyjnymi garażami podziemnymi, instalacjami wewnętrznymi wody, kanalizacji, cieplnymi, elektrycznymi, wentylacji mechanicznej, oddymiania, oświetlenia terenu oraz przebudową fragmentu ul. Gen. Bolesława Roi, budową wjazdu, układu komunikacji wewnętrznej z towarzyszącą infrastrukturą oraz przebudową istniejących miejsc postojowych na działkach :1/10, 1.11, 8/21 obr. 48, 82/64, 252/6, 252/7, 252/8, 82/86, 82.87, 82/88 obr. 47 jedn. ewid. Podgórze, przy ul. Gen. Bolesława Roi w Krakowie

Opinia audytu

Pobierz (114_Audyt_Roi-1.doc, 61KB)

Pobierz (170424_ROI_sytuacja-DR_01.pdf, 1.98MB)

Pobierz (170424_ROI_sytuacja-DR_01.1.pdf, 1.47MB)

Pobierz (170424_ROI_typowe.pdf, 892KB)

Pobierz (170424_ROI_opis.pdf, 151KB)