Budowa zespołu budynków usługowych (biurowych) z usługami komercyjnymi, instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi, zagospodarowaniem terenu, wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną wewnętrzną na działkach nr 455/10, 455/11, 455/12, 455/13, 455/14 obręb 5 Śródmieście, budową reprezentacyjnego placu na dz. nr 455/14, 488/4 obr. 5, przebudową istniejącego zjazdu na dz. nr 263/3 obr. 17 oraz budową zjazdu z dz. 263/3 (al. Pokoju) obr. 17 na działkę 455/10 obr. 17 Śródmieście
Termin składania uwag: 19.12.2014 r.

Pobierz (20141209_RM_SYT_B_DA-PR.pdf, 2.73MB)