Budowa zjazdów z al.Pokoju i ul. Fabrycznej w ramach inwestycji:  Wielofunkcyjne centrum sportowe z infrastrukturą techniczną, parkingami i zagospodarowaniem terenu przy al. Pokoju w Krakowie w północnej części działki nr 413/1 obręb 5 Śródmieście

Opinia audytu

Pobierz (104_Audyt_al.-Pokoju_zjazd_2.doc, 92KB)

Dokumentacja po uwagach audytu

Pobierz (OPIS-2-Model-000.pdf, 573KB)

Pismo z uwagami audytu 

Pobierz (104_Audyt_al.-Pokoju_zjazd.doc, 93KB)

Pobierz (SYTUACJA-OPIS-1.pdf, 554KB)