Budowa zjazdu publicznego oraz układu wewnętrznego w ramach inwestycji pn.: Realizacja pola wystawowego do sprzedaży kruszywa na dz. nr 70/49 obr. 107 Podgórze przy ul. Trakt Papieski w Krakowie

Pismo z uwagami audytu

Pobierz (147_Audyt_Trakt.docx, 36KB)

Pobierz (Projekt-budowlany-rysunki.pdf, 4.73MB)

Pobierz (Projekt-budowlany-opis.pdf, 1.08MB)