BUDOWA BUDYNKU USŁUGOWEGO (SALON SAMOCHODOWY WRAZ SERWISEM) Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
(WEWNĄTRZ BUDYNKU I POZA BUDYNKIEM) ORAZ KOMUNIKACYJNĄ WRAZ Z NAZIEMNYMI MIEJSCAMI
POSTOJOWYMI ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU Z ELEMENTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY (PYLONY
INFORMACYJNE, CHORĄGWIE REKLAMOWE), WIAT NA DZIAŁKACH NR 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 221, 224, 258
OBR. 34, JEDN. EWID. KROWODRZA PRZY UL. JASNOGÓRSKIEJ W KRAKOWIE ORAZ BUDOWA ZJAZDU Z DROGI
KRAJOWEJ ORAZ PRZEBUDOWA DROGI SERWISOWEJ NA DZIAŁCE 1093 OBR. 34, JEDN. EWID. KROWODRZA
PRZY UL. JASNOGÓRSKIEJ W KRAKOWIE

Opinia audytu

Pobierz (115_Audyt_Jasnogorska.doc, 166KB)

Pobierz (170530_Sytuacja_załącznik.pdf, 2.12MB)

Pobierz (170530_Profil_załącznik.pdf, 360KB)

Pobierz (170530_Przekroje_załącznik.pdf, 645KB)

Pobierz (170530_Opis_załącznik.pdf, 142KB)