Budowa zjazdu z ul. Mogilskiej na działkę 657/41 obr. 4 Śródmieście do budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z częścią usługową mieszczącą się w budynku mieszkalnym, garażem podziemnym, infrastrukturą techniczną i komunikacyjną oraz zagospodarowaniem terenu na działkach nr 657/9, 657/41, 656/2, 837 obr. 4 Śródmieście przy ul. Mogilskiej w Krakowie

Opinia audytu

Pobierz (93_Audyt_Mogilska_2.doc, 89KB)

Dokumentacja uwzględniająca uwagi audytu

Pobierz (rys_1_sytuacja-2.pdf, 782KB)

Pismo z uwagami audytu 

Pobierz (93_Audyt_Mogilska.doc, 89KB)

Pobierz (sytuacja_mogilska.pdf, 720KB)

Pobierz (prze-char_mogilska.pdf, 478KB)