Koncepcja budowy kładki dla pieszych nad linią kolejową nr 8 Kraków Główny – Warszawa Zachodnia (połączenie ul. Żabiniec i ul. Langiewicza)\

Pismo z uwagami audytu

Pobierz (100_Audyt_Kladka_Zabiniec.doc, 87KB)

Pobierz (KŁ_010-Sytuacja-wariant-I.pdf, 1.94MB)

Pobierz (KŁ_04.1-Kładka-przekroje-wariant-I.pdf, 428KB)

Pobierz (KŁ_020-Sytuacja-wariant-II.pdf, 2.76MB)

Pobierz (KŁ_05.1-Kładka-przekroje-wariant-II.pdf, 258KB)

Pobierz (KŁ_03-Przekroje-typowe.pdf, 265KB)