Budowy ścieżki rowerowej od ul. Powstańców
wzdłuż ul. Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem wraz z dostosowaniem
tunelu łączącego ul. Brogi-Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie:

Opinia audytu – część 2 -Dostosowanie
tunelu łączącego ul. Brogi-Rakowicka do ruchu rowerowego

Pobierz (137_Audyt_Brogi.docx, 45KB)

Projekt Budowlany – część 2 -Dostosowanie
tunelu łączącego ul. Brogi-Rakowicka do ruchu rowerowego

Pobierz (D1_Plan-sytuacyjny.pdf, 639KB)

Pobierz (D2_Przekroje-normalne.pdf, 811KB)

Pobierz (D3_Przekrój-podłużny.pdf, 555KB)

Pobierz (K-01.pdf, 445KB)

Pobierz (K-02.pdf, 530KB)

Pobierz (K-03.pdf, 290KB)

Pobierz (01_Opis-techniczny.pdf, 340KB)

Opinia audytu dla części 1 Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ul. Strzelców i Lublańskiej 

Pobierz (135_Audyt_Strzelców.docx, 44KB)

Projekt Budowlany – część 1 -Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ul. Strzelców i Lublańskiej  – 23 marca 2018 r.

Pobierz (100-001-01_SYT-1_2018-03-19.pdf, 3.58MB)

Pobierz (100-001-01_SYT-2_2018-03-19.pdf, 2.14MB)

Pobierz (100-001-01_SYT-3_2018-03-19.pdf, 1.25MB)

Pobierz (100-001-01_PN_2018-03-20.pdf, 3.4MB)

Pobierz (100-001-01_OT-Audyt_2018-03-21.pdf, 342KB)

Opinia audytu do koncepcji

Pobierz (105_Audyt_Strzelcow_Brogi.doc, 63KB)

Koncepcja  – 20 grudnia 2016r.

Pobierz (00_STRZELCÓW-BROGI-ORIENTACJA.pdf, 186KB)

Pobierz (01.1_STRZELCÓW-syt.pdf, 6.04MB)

Pobierz (01.2_STRZELCÓW-syt.pdf, 8.6MB)

Pobierz (01.3_BROGI-syt.pdf, 1005KB)

Pobierz (02_STRZELCÓW-PRZEKROJE-KONSTRUKCYJNE.pdf, 412KB)

Pobierz (0_Strzelców-OPIS-.pdf, 165KB)