Koncepcja budowy ścieżki rowerowej w ciągu wałów Wisły wraz z obiektem mostowym nad rzeką Białuchą w Krakowie

Opinia audytu

Pobierz (146_Audyt_Białucha.docx, 38KB)

Skorygowana koncepcja budowy ścieżki rowerowej w ciągu
wałów Wisły wraz z obiektem mostowym nad rzeką Białucha w Krakowie spełniająca wymogi stawiane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Pobierz (00_BIA-ORIENTACJA-1.pdf, 101KB)

Pobierz (0_BIA-OPIS-TECHNICZNY-1.pdf, 140KB)

Pobierz (01_BIA-PLAN-SYTUACYJNY.pdf, 3.09MB)

Pobierz (02.1_BIA-PRZEKRÓJ-PODŁUŻNY-C-D.pdf, 253KB)

Pobierz (02.2_BIA-PRZEKRÓJ-PODŁUŻNY-E-F.pdf, 265KB)

Pobierz (02.3_BIA-PRZEKRÓJ-PODŁUŻNY-PRZEZ-PRZEBUDOWYWANY-ODCINEK-ŚCIEŻKI-ROWEROWEJ.pdf, 219KB)

Pobierz (03_BIA-PRZEKRÓJ-PRZEZ-KŁADKE.pdf, 255KB)

Pobierz (04_BIA-PRZEKROJE-KONSTRUKCYJNE.pdf, 243KB)

Opinia audytu

Pobierz (141_Audyt_Białucha.docx, 45KB)

Pobierz (00_BIA-ORIENTACJA.pdf, 101KB)

Pobierz (01_BIA-SYTUACJA.pdf, 3.03MB)

Pobierz (02_BIA-PRZEKRÓJ-PODŁUŻNY.pdf, 212KB)

Pobierz (02.2_BIA-Przekrój-podłużny-przez-ścieżke-rowerowa.pdf, 189KB)

Pobierz (03_BIA-PRZEKRÓJ-POPRZECZNY.pdf, 171KB)

Pobierz (0_BIA-OPIS-TECHNICZNY.pdf, 131KB)