BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ OD KŁADKI NA WIŚLE ŁĄCZĄCEJ KAZIMIERZ Z LUDWINOWEM WZDŁUŻ UL. MARII KONOPNICKIEJ DO RONDA MATECZNEGO, NASTĘPNIE WZDŁUŻ UL. KAMIEŃSKIEGO I WIELICKIEJ (WRAZ Z KŁADKĄ NA UL. KAMIEŃSKIEGO) W KRAKOWIE

Opinia audytu dla projektu budowlanego

Pobierz (134_Audyt_Wielicka_Kamieńskiego.docx, 46KB)

 

Projekt budowlany po uwagach audytu 

Pobierz (kam-PB-SYTUACJA-2018-03-06-cz.1.pdf, 2.16MB)

 

Pobierz (kam-PB-SYTUACJA-2018-03-06-cz.2.pdf, 1.5MB)

Korekta ddr przy  włączeniu w al. Powstańców Śląskich

Pobierz (kam-PB-2018-03-15_korekta-włączenia-w-rejonie-kładki-Model-4.pdf, 1.49MB)

Pobierz (kam-PB-SYTUACJA-2018-03-06-cz.3.pdf, 2.47MB)

Pobierz (kam-PB-SYTUACJA-2018-03-06-cz.3a.pdf, 894KB)

Pobierz (kam-PB-SYTUACJA-2018-03-06-cz.4.pdf, 1.19MB)

Pobierz (kam-PB-SYTUACJA-2018-03-06-cz.5.pdf, 1.17MB)

Pobierz (kam-PB-SYTUACJA-2018-03-06-cz.6.pdf, 1.24MB)

Pobierz (kam-PB-SYTUACJA-2018-03-06-cz.7.pdf, 2.24MB)

Pobierz (kam-PB-TYPOWE-2018-03-06.pdf, 399KB)

Pobierz (M03_Profil.pdf, 299KB)

Pobierz (M04_Przekrój-podłużny.pdf, 541KB)

Pobierz (M05_Przekrój-typowe.pdf, 613KB)

Pismo z uwagami audytu

Pobierz (131_Audyt_Wielicka_Kamieńskiego.docx, 46KB)

Uwagi Stowarzyszenia Kraków Miastem Rowerów

Pobierz (7_2018—Budowa_drogi_dla_rowerow_wzdluz_Konponickiej_Kamienskiego_i_Wielickiej.pdf, 1.82MB)

Pobierz (szkic5_wariant.pdf, 369KB)

Projekt budowlany 

Pobierz (kam-PB-SYTUACJA-cz.1.pdf, 3.57MB)

Pobierz (kam-PB-SYTUACJA-cz.2.pdf, 1.55MB)

Pobierz (kam-PB-SYTUACJA-cz.3.pdf, 1.23MB)

Pobierz (kam-PB-SYTUACJA-cz.4.pdf, 1.9MB)

Pobierz (kam-PB-SYTUACJA-cz.5.pdf, 1.84MB)

Pobierz (kam-PB-SYTUACJA-cz.6.pdf, 2.97MB)

Pobierz (kam-PB-SYTUACJA-cz.7-1.pdf, 3.98MB)

Pobierz (kam-PB-TYPOWE.pdf, 402KB)

Pobierz (OT-KAM-audyt-2018-01-24.doc, 96KB)

Pobierz (M01_Plan-Sytuacyjny.pdf, 9.82MB)

Pobierz (M02_Profil.pdf, 448KB)

Pobierz (M03_Przekrój-podłużny.pdf, 588KB)

Pobierz (M04_Przekrój-typowe-na-kładce-1.pdf, 181KB)

Opinia audytu dla koncepcji

Pobierz (98_Audyt_Konopnickiej-_2.doc, 63KB)

Koncepcja po uwzględnieniu uwag audytu 

Pobierz (01.1_Kamienskiego-syt-1.pdf, 6.5MB)

Pobierz (01.2_Kamienskiego-syt-1.pdf, 14.7MB)

Pobierz (01.3_Kamienskiego-syt-1.pdf, 2.31MB)

Pobierz (01.4_Kamienskiego-syt-1.pdf, 3.55MB)

Pobierz (01.5_Kamienskiego-syt-1.pdf, 4.05MB)

Pobierz (01.6_Kamienskiego-syt-1.pdf, 6.62MB)

Pobierz (02_Kamieńskiego-PRZEKROJE-KONSTRUKCYJNE.pdf, 290KB)

Pismo z uwagami audytu dla koncepcji

Pobierz (98_Audyt_Konopnickiej-2.doc, 103KB)

Pobierz (00_Kamieńskiego-OPIS-1.pdf, 173KB)

Pobierz (0_Kamienskiego_ORIENTACJA.pdf, 517KB)

Pobierz (01.1_Kamienskiego-syt.pdf, 4.17MB)

Pobierz (01.2_Kamienskiego-syt.pdf, 8.92MB)

Pobierz (01.3_Kamienskiego-syt.pdf, 2.31MB)

Pobierz (01.4_Kamienskiego-syt.pdf, 3.61MB)

Pobierz (01.5_Kamienskiego-syt.pdf, 4.16MB)

Pobierz (01.6_Kamienskiego-syt.pdf, 4.75MB)

Pobierz (02_Kamieńskiego-przekrój-podłużny.pdf, 223KB)

Pobierz (03_Kamieńskiego-przekrój-poprzeczny.pdf, 187KB)