Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic
Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie

Opinia audytu

Pobierz (139_Audyt_Babińskiego.docx, 43KB)

Dokumentacja po uwagach audytu

Pobierz (0253-PB-D001A-B-Plan-sytuacyjny-arkusz-1-1150x297.pdf, 1.76MB)

Pobierz (0253-PB-D001B-B-Plan-sytuacyjny-arkusz-2-1000x297.pdf, 800KB)

Pobierz (0253-PB-D001C-B-Plan-sytuacyjny-arkusz-3-765x297.pdf, 817KB)

Pobierz (0253-PB-D001D-B-Plan-sytuacyjny-arkusz-4-765x297.pdf, 762KB)

Pobierz (0253-PB-D010-B-Przekroje-normalne-297x600.pdf, 736KB)

Pobierz (0253-PB-D011-B-Przekroje-normalne-297x420.pdf, 449KB)

Pobierz (0253-PB-D012-A-Detale-konstrukcyjne-297x700.pdf, 587KB)

Pobierz (0253-PB-D020-B-Profile-podłużne-297x700.pdf, 338KB)

Pobierz (0253-PB-D021-B-Profile-podłużne-420x900.pdf, 386KB)

Pobierz (0253-PB-D022-A-Profile-podłużne-297x460.pdf, 312KB)

Pobierz (0253-PB-OT-A-Opis-technniczny-rev-B-180528.pdf, 101KB)

Pobierz (0253-PB-PZT-001A-Projekt-zagospodarowania-terenu-arkusz-1-1150x297.pdf, 1.82MB)

Pobierz (0253-PB-PZT-001B-Projekt-zagospodarowania-terenu-arkusz-2-1000x297.pdf, 901KB)

Pobierz (0253-PB-PZT-001C-Projekt-zagospodarowania-terenu-arkusz-3-765x297.pdf, 874KB)

Pobierz (0253-PB-PZT-001D-Projekt-zagospodarowania-terenu-arkusz-4-765x297.pdf, 779KB)

Pismo z uwagami audytu dla projektu budowlanego

Pobierz (136_Audyt_Babińskiego.docx, 45KB)

Projekt Budowlany

Pobierz (0253-PBW-D001A-A-Plan-sytuacyjny-arkusz-1-1150x297.pdf, 3.49MB)

Pobierz (0253-PBW-D001B-A-Plan-sytuacyjny-arkusz-2-1000x297.pdf, 1.42MB)

Pobierz (0253-PBW-D001C-A-Plan-sytuacyjny-arkusz-3-750x297.pdf, 1.72MB)

Pobierz (0253-PBW-D001D-A-Plan-sytuacyjny-arkusz-4-750x297.pdf, 1.36MB)

Pobierz (0253-PBW-D010-A-Przekroje-normalne-420x297.pdf, 372KB)

Pobierz (0253-PBW-D011-A-Przekroje-normalne-420x297.pdf, 357KB)

Pobierz (0253-PBW-D020-A-Profile-podłużne-420x1300.pdf, 434KB)

Pobierz (0253-PBW-OT-A-Opis-technniczny-audyt.pdf, 251KB)

Pobierz (0253-PBW-S-001-A-Plan-sytuacyjny-kanalizacja-deszczowa.-Ul.-Babińskiego.pdf, 1.54MB)

Pobierz (0253-PBW-S-002-A-Plan-sytuacyjny-kanalizacja-deszczowa.-Ul.Skotnicka.pdf, 928KB)

 

Dokumentacja po uwagach audytu

Pobierz (01.1_Skotnicka-syt.pdf, 3.03MB)

Pobierz (01.2_Skotnicka-syt.pdf, 1012KB)

Pobierz (01.3_Skotnicka-syt.pdf, 938KB)

Pobierz (01.4_Skotnicka-syt.pdf, 1.23MB)

Pobierz (02_Skotnicka-PRZEKROJE-KONSTRUKCYJNE-1.pdf, 281KB)

Opinia audytu do koncepcji 

Pobierz (108_Audyt_Skotnicka.doc, 66KB)

Koncepcja z 27 stycznia 2017

Pobierz (00_Skotnicka-ORIENTACJA.pdf, 83KB)

Pobierz (00_Skotnicka-OPIS-TECHNICZNY.pdf, 164KB)

Pobierz (01.1_Skotnicka-SYTUACJA.pdf, 3.02MB)

Pobierz (01.2_Skotnicka-SYTUACJA.pdf, 910KB)

Pobierz (01.3_Skotnicka-SYTUACJA.pdf, 901KB)

Pobierz (01.4_Skotnicka-SYTUACJA.pdf, 1.22MB)

Pobierz (02_Skotnicka-PRZEKROJE-KONSTRUKCYJNE.pdf, 267KB)