Koncepcja dla inwestycji polegającej na budowie przejścia
tunelowego pieszo – rowerowego pod linią 100 (Małą Obwodnicą Kolejową) łączącego
ul. Lotniczą z ul. Raciborskiego

Opinia audytu 

Pobierz (145_Audyt_Lotnicza.docx, 38KB)

Pobierz (1_Sytuacja.pdf, 522KB)

Pobierz (2_Rzut.pdf, 205KB)

Pobierz (3_Przekroje_A.pdf, 373KB)

Pobierz (4_Przekroje_B.pdf, 246KB)

Pobierz (5_Niweleta.pdf, 163KB)

Pobierz (Opis.pdf, 138KB)