WIELOWARIANTOWA KONCEPCJA ROZBUDOWY ULICY
PÓŁŁANKI WRAZ Z ODWODNIENIEM, OŚWIETLENIEM, PRZEKŁADKAMI KOLIDUJĄCEGO UZBROJENIA I BUDOWĄ CHODNIKÓW NA ODCINKU OD UL. BIEŻANOWSKIEJ DO UL. RĄCZNEJ WRAZ ZE SKRZYŻOWANIEM PÓŁŁANKI-RĄCZNA-SZPARAGOWA

Opinia audytu

Pobierz (138_Audyt_Półłanki.docx, 46KB)

Dokumentacja skorygowana po uwagach audytu

Pobierz (PÓŁ-Sytuacja-1.1.pdf, 1.68MB)

Pobierz (PÓŁ-Sytuacja-1.2.pdf, 1.18MB)

Pobierz (PÓŁ-Sytuacja-1.3.pdf, 1.29MB)

Pobierz (PÓŁ-Sytuacja-1.4.pdf, 1.08MB)

Pobierz (PÓŁ-Sytuacja-1.5.pdf, 1.24MB)

Pobierz (PÓŁ-Sytuacja-1.6.pdf, 4.2MB)

Pobierz (PÓŁ-Sytuacja-1.7.pdf, 3.67MB)

Pismo z uwagami audytu 

Pobierz (136_Audyt_Półłanki.docx, 45KB)

Pobierz (1.1_Syt_cropped.pdf, 1.6MB)

Pobierz (1.2_Syt_cropped.pdf, 1.1MB)

Pobierz (1.3_Syt_cropped.pdf, 1.08MB)

Pobierz (1.4_Syt_cropped.pdf, 898KB)

Pobierz (1.5_Syt_cropped.pdf, 896KB)

Pobierz (1.6_Syt_tunel.pdf, 4.03MB)

Pobierz (1.6_Syt_estakada-1.pdf, 4.04MB)

Pobierz (1.7_Syt_tunel.pdf, 3.93MB)

Pobierz (1.7_Syt_estakada-1.pdf, 3.88MB)

Pobierz (2_PK.pdf, 797KB)

Pobierz (OT-PÓŁ-audyt-2018-04-12.pdf, 152KB)