Koncepcja układu komunikacyjnego dla działek nr 328/1, 328/2, 328/3, 217/8, 223/5,223/ 6, 226/ 5 obr.50 Podgórze w Krakowie

Pobierz (62_Audyt_Wielicka_wlotowa.doc, 75KB)

Termin składania uwag: 4.V.2015 r.

Pobierz (SYTUACJA-OPIS-9-WARIANT-1.pdf, 1.05MB)

Pobierz (PRZ-CHAR_4-AUDYT-KWIECIEŃ-2015.pdf, 380KB)

Pobierz (PRZ-CHAR_5-AUDYT-KWIECIEŃ-2015.pdf, 420KB)

Pobierz (OPIS-5-DROGI-AUDYT-KWIECIEŃ-2015.doc, 68KB)