Projekt standardów technicznych i wykonawczych
dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa

Opinia audytu 

Pobierz (119_Audyt_standardy.docx, 43KB)

Termin zgłaszania uwag do projektu standardów – do 23 VIII 2017

Pobierz (standardy_krakow_2017_projekt.pdf, 12.89MB)