Przebudowa Al. Kijowskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. J. Lea i Czarnowiejską w Krakowie:
1. Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Czarnowiejskiej do ul. J. Lea, wraz z przebuidową chodnika i budową miejsc postojowych wraz z infrastrukturą techniczną.
2. Budowa zatoki autobusowej przy „Biprostalu“ wraz z infrastrukturą techniczną na działkach o numerach ewidencyjnych:

1. 769/4, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899,900,959/2,960 obręb 4 Krowodrza
2. 727/5, 727/6, 949 obręb 4 Krowodrza

Opinia audytu 

Pobierz (105_Audyt_Kijowska_2.doc, 60KB)

Dokumentacja po uwagach audytu

Pobierz (V1_D-PB-SYT-01-sytuacja-RYS-01-Al.Kijowska.pdf, 2.64MB)

Pobierz (V1_D-PB-SYT-01-sytuacja_RYS-01.1-Al.Kijowska.pdf, 1.33MB)

Pismo z uwagami audytu

Pobierz (105_Audyt_Kijowska.doc, 59KB)

Pobierz (D-PB-SYT-01-sytuacja.pdf, 2.37MB)

Pobierz (D-PB-SYT-01-1-sytuacja.pdf, 1.31MB)

Pobierz (D-PB-PRZ-02-przekroje.pdf, 2.18MB)

Pobierz (D-PB-PRZ-02-1-przekrój.pdf, 528KB)