PRZEBUDOWA UL. SKOTNICKIEJ W GRANICACH PASA DROGOWEGO POLEGAJĄCA NA POSZERZENIU JEZDNI UL. SKOTNICKIEJ, BUDOWIE WŁĄCZENIA DROGI WEWNĘTRZNEJ DO UL. SKOTNICKIEJ

Opinia audytu

Pobierz (100_Audyt_Skotnicka.doc, 90KB)

Pobierz (rys.-1.1-Sytuacja.pdf, 1.17MB)

Pobierz (rys.-2.1-Rozwiązanie-wysokościowe.pdf, 1.03MB)

Pobierz (rys.-3.1-Profil-ul.-Skotnicka-A-B.pdf, 576KB)

Pobierz (rys.-3.2-Profil-rowu-E-F.pdf, 415KB)

Pobierz (rys.-3.3-Profil-zjazd-droga-wewnętrzna.pdf, 631KB)

Pobierz (rys.-4.1-Przekrój-A-A-B-B.pdf, 550KB)

Pobierz (rys.-4.2-Przekrój-C-C.pdf, 477KB)