Przebudowa i rozbudowa skrzyżowania ul. Kobierzyńskiej
z ul. Kapelanka o pas prawoskrętu w ul. Kobierzyńską
wzdłuż działki nr 228/1 obr. 11 Podgórze w Krakowie

Pobierz (sytuacja-kobierzynska.pdf, 550KB)

Pobierz (przekroj-typowy-kobierzynska.pdf, 209KB)

Pobierz (OPIS_1-drogowy.pdf, 389KB)