Przebudowa i rozbudowa skrzyżowania ul. Kobierzyńskiej
z ul. Kapelanka o pas prawoskrętu w ul. Kobierzyńską
wzdłuż działki nr 228/1 obr. 11 Podgórze w Krakowie

Opinia audytu

Pobierz (125_Audyt_Kapelanka_Kobierzynska_2.docx, 42KB)

Dokumentacja po uwagach audytu

Pobierz (ARG_kobierzyńska_sytuacja-1.pdf, 907KB)

Pobierz (ARG_kobierzyńska_PRZEKRÓJ.pdf, 212KB)

Pobierz (ARG_kobierzyńska_opis.pdf, 392KB)

Pismo z uwagami audytu

Pobierz (125_Audyt_Kapelanka_Kobierzynska.docx, 43KB)

Pobierz (sytuacja-kobierzynska.pdf, 550KB)

Pobierz (przekroj-typowy-kobierzynska.pdf, 209KB)

Pobierz (OPIS_1-drogowy.pdf, 389KB)