Przebudowa i rozbudowa skrzyżowania ul. Kobierzyńskiej
z ul. Kapelanka o pas prawoskrętu w ul. Kobierzyńską
wzdłuż działki nr 228/1 obr. 11 Podgórze w Krakowie

Opinia audytu dla projektu budowlanego

Pobierz (136_Audyt_Kobierzynska.docx, 44KB)

Projekt budowlany 

Pobierz (sytuacja.pdf, 2MB)

Pobierz (prze.char_4.1.pdf, 434KB)

Pobierz (prze.char_torowisko_4.pdf, 529KB)

Pobierz (prze.char_4.3.pdf, 431KB)

Pobierz (OPIS_4-drogowy.pdf, 445KB)

Opinia audytu dla koncepcji

Pobierz (125_Audyt_Kapelanka_Kobierzynska_2.docx, 42KB)

Dokumentacja po uwagach audytu

Pobierz (ARG_kobierzyńska_sytuacja-1.pdf, 907KB)

Pobierz (ARG_kobierzyńska_PRZEKRÓJ.pdf, 212KB)

Pobierz (ARG_kobierzyńska_opis.pdf, 392KB)

Pismo z uwagami audytu dla koncepcji

Pobierz (125_Audyt_Kapelanka_Kobierzynska.docx, 43KB)

Koncepcja z 10 października 2017

Pobierz (sytuacja-kobierzynska.pdf, 550KB)

Pobierz (przekroj-typowy-kobierzynska.pdf, 209KB)

Pobierz (OPIS_1-drogowy.pdf, 389KB)