Przebudowa odcinka ul. Lublańskiej w zakresie budowy pasa wyłączenia i zjazdu w zakresie działki drogowej nr 595/1, 635 obr 22 Śródmiescie w Krakowie

Opinia audytu

Pobierz (140_Audyt_Lublańka.docx, 46KB)

Dokumentacja skorygowana po uwagach audytu

Pobierz (rys-D-1.0.pdf, 1.87MB)

Pobierz (rys-D-2.0.pdf, 490KB)

Pobierz (rys-D-3.1.pdf, 258KB)

Pobierz (rys-D-3.2.pdf, 228KB)

Pobierz (OPIS.pdf, 649KB)

Pismo z uwagami audytu 

Pobierz (138_Audyt_Lublańska.docx, 45KB)

Audyt II 

Pobierz (rys-D-1.0.pdf, 1.87MB)

Pobierz (rys-D-2.0-1.pdf, 453KB)

Pobierz (rys-D-3.1-1.pdf, 255KB)

Pobierz (rys-D-3.2.pdf, 227KB)

Pobierz (OPIS-1.pdf, 649KB)

Opinia audytu

Pobierz (135_Audyt_Lublańska.docx, 44KB)

Audyt I – 23 marca 2018

Pobierz (PZT-audyt-rowerowy-1-1.pdf, 1.92MB)

Pobierz (rys-D-2.0.pdf, 490KB)

Pobierz (rys-D-3.1.pdf, 258KB)

Pobierz (OPIS.pdf, 649KB)

Dokumentacja stanowiąca załącznik do wniosku o wydanie audytu rowerowego z dnia 11 grudnia 2017r. Wniosek został wycofany.

Pobierz (rys-D-1.0.pdf, 1.94MB)

Pobierz (rys-D-2.0.pdf, 490KB)

Pobierz (rys-D-3.1.pdf, 258KB)

Pobierz (rys-D-3.2.pdf, 220KB)

Pobierz (OPIS.pdf, 649KB)