Przebudowa odcinka ul. Lublańskiej w zakresie budowy pasa wyłączenia i zjazdu w zakresie działki drogowej nr 595/1, 635 obr 22 Śródmiescie w Krakowie

Opinia audytu

Pobierz (135_Audyt_Lublańska.docx, 44KB)

Pobierz (PZT-audyt-rowerowy-1-1.pdf, 1.92MB)

Pobierz (rys-D-2.0.pdf, 490KB)

Pobierz (rys-D-3.1.pdf, 258KB)

Pobierz (OPIS.pdf, 649KB)

Dokumentacja stanowiąca załącznik do wniosku o wydanie audytu rowerowego z dnia 11 grudnia 2017r. Wniosek został wycofany.

Pobierz (rys-D-1.0.pdf, 1.94MB)

Pobierz (rys-D-2.0.pdf, 490KB)

Pobierz (rys-D-3.1.pdf, 258KB)

Pobierz (rys-D-3.2.pdf, 220KB)

Pobierz (OPIS.pdf, 649KB)