Przebudowa odcinka ul. Rydlówka i ul. Bonarka
w zakresie budowy chodnika oraz remont nawierzchni jezdni w zakresie wymiany warstwy
ścieralnej

Opinia audytu

Pobierz (121_Audyt-Bonarka-1.docx, 43KB)

Pobierz (00_ORIENTACJA-RYDLÓWKA_BONARKA_2017-08-22-Model.pdf, 257KB)

Pobierz (01_sytuacja_500-RYDLÓWKA_BONARKA_2017-08-22-PDF.pdf, 2.16MB)

Pobierz (02_przekroje-typowe-RYDLÓWKA_BONARKA_2017-08-22-PDF.pdf, 232KB)

Pobierz (01_OPIS-TECHNICZNY-RYDLÓWKA_BONARKA_2017-08-22.pdf, 103KB)