PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA ULIC PODGÓRSKIEJ,
KOTLARSKIEJ I GĘSIEJ WRAZ Z BUDOWĄ ŁĄCZNICY
DO MOSTU KOTLARSKIEGO

Opinia audytu

Pobierz (142_Audyt_Podgórska.docx, 46KB)

Dokumentacja skorygowana po uwagach audytu 

Pobierz (001-podgórska-OPIS-TECHNICZNY-audyt.pdf, 91KB)

Pobierz (02-podgorska-SYTUACJA.pdf, 5.67MB)

Pobierz (03_1-podgórska-PRZEKROJE-KONSTRUKCYJNE-A-A.pdf, 123KB)

Pobierz (03_2-podgórska-PRZEKROJE-KONSTRUKCYJNE-C-C.pdf, 123KB)

Pobierz (03_2-podgórska-PRZEKROJE-KONSTRUKCYJNE-D-D.pdf, 217KB)

Pobierz (03_2-podgórska-PRZEKROJE-KONSTRUKCYJNE-E-E.pdf, 119KB)

Pobierz (04-pogórska-PROFIL-ŚCIEŻKI.pdf, 112KB)

Pobierz (K-podgorska-KONCEPCJA-KŁADKI-K1.pdf, 2.08MB)

Pobierz (K-podgorska-KONCEPCJA-KŁADKI-K2.pdf, 132KB)

Pobierz (K-podgorska-KONCEPCJA-KŁADKI-K3.pdf, 359KB)

Pismo z uwagami audytu 

Pobierz (139_Audyt_Kotlarska.docx, 46KB)

Pobierz (01-podgórska-PLAN-ORIENTACYJNY.pdf, 1.79MB)

Pobierz (002_podgórska-OPIS-TECHNICZNY.pdf, 83KB)

Pobierz (02-podgórska-SYTUACJA-wariant-1.pdf, 5.08MB)

Pobierz (02-podgórska-SYTUACJA-wariant-2.pdf, 4.99MB)

Pobierz (04-podgórska-PRZEKROJE-KONSTRUKCYJNE-B-B-v1.pdf, 221KB)

Pobierz (04-podgórska-PRZEKROJE-KONSTRUKCYJNE-B-B-v2.pdf, 226KB)

Pobierz (04-podgórska-PRZEKROJE-KONSTRUKCYJNE-C-C-v1.pdf, 211KB)

Pobierz (04-podgórska-PRZEKROJE-KONSTRUKCYJNE-C-C-v2.pdf, 124KB)

Pobierz (04-podgórska-PRZEKROJE-KONSTRUKCYJNE-D-D.pdf, 218KB)

Pobierz (04-podgórska-PRZEKROJE-KONSTRUKCYJNE-E-E.pdf, 121KB)

Pobierz (04-podgórska-PRZEKROJE-KONSTRUKCYJNE-A-A-v1.pdf, 126KB)

Pobierz (04-podgórska-PRZEKROJE-KONSTRUKCYJNE-A-A-v2.pdf, 125KB)