Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Krakowskiej na odcinku od ul. Rollego do ul. Dietla wraz z przebudową istniejącego układu drogowego, chodników, ścieżek, towarzyszącej infrastruktury technicznej, węzła rozjazdów Krakowska-Dietla-Stradomska, wraz z przebudową ul. Dietla na odcinku od ul. Bożego Ciała do ul. Augustiańskiej oraz przebudową istniejącego mostu Piłsudskiego przez rzekę Wisłę

Opinia audytu dla Projektu Budowlanego

Pobierz (112_Audyt_Krakowska.doc, 85KB)

Projekt Budowlany

Pobierz (Rys.-1.1_170320_KRA_Sytuacja_1.pdf, 3.5MB)

Pobierz (Rys.-1.2_170320_KRA_Sytuacja_2.pdf, 5.79MB)

Pobierz (Rys.-5.1_170320_KRA_Przekroje_konstrukcyjne_Krakowska_1.pdf, 4.67MB)

Pobierz (Rys.-5.2_170320_KRA_Przekroje_konstrukcyjne_Krakowska_2.pdf, 4.06MB)

Pobierz (Rys.-5.3_170320_KRA_Przekroje_konstrukcyjne_Dietla.pdf, 3.95MB)

Pobierz (Rys.-5.4_170320_KRA_Przekroje_konstrukcyjne_Stradomska.pdf, 922KB)

Pobierz (Rys.-6.1_170320_KRA_Szczegóły_konstrukcyjne_tory.pdf, 1.55MB)

Pobierz (170320_KRA_Opis-techniczny.pdf, 687KB)

Opinia audytu dla koncepcji

Pobierz (97_Audyt_Krakowska.doc, 91KB)

Koncepcja

Pobierz (160909_KRA_Sytuacja_arkusz1.pdf, 1.63MB)

Pobierz (160909_KRA_Sytuacja_arkusz-2.pdf, 2.83MB)

Pobierz (160909_KRA_Sytuacja_alternatywny_przebieg_torowiska_na_ul.Stradomskiej_peron-Wiedeński.pdf, 689KB)