Przebudowa układu drogowego na zbiegu ul. Agatowej z ul. Półłanki
wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, przebudową przepustu drogowego, sieci elektroenergetycznej i oświetlenia ulicznego oraz sieci teletechnicznej
na działkach o numerach ewidencyjnych: 114/2, 114/3, 243, 245/10, 245/12, 245/18, 279/1, 279/2, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 291, 292, 293 (obręb nr 104 Podgórze)
w Krakowie
Opinia audytu