Przebudowa układu komunikacyjnego i infrastruktury technicznej na działkach nr: 18, 19, 20, 21, 22, 486, 466/11, 506/3, 491/8, 156/2, 156/3, 155/16, 155/15, 155/11, 155/17 i 155/25 obręb 48 jedn. ewid. Podgórze przy ul. Strumiennej, Tarnobrzeskiej, Pierzchówka i Połomskiego w Krakowie

Pismo z uwagami audytu

Pobierz (83_Audyt_Połomskiego_Strumienna.doc, 81KB)

Pobierz (1_STR_syt_15.01.16.pdf, 5.26MB)

Pobierz (2_STR_konstr.pdf, 396KB)

Pobierz (3_STR_konstr.pdf, 377KB)

Pobierz (4_STR_konstr.pdf, 373KB)

Pobierz (5_STR_konstr.pdf, 380KB)

Pobierz (STR_opis.pdf, 117KB)