PRZEBUDOWA DRÓG PUBLICZNYCH – UL. RACŁAWICKIEJ
WRAZ ZE SKRZYŻOWANIEM Z UL. WROCŁAWSKĄ
ORAZ BUDOWĄ I PRZEBUDOWĄ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
SIECI KANALIZACJO OGÓLNOSPŁAWNEJ
WRAZ Z INSTALACJĄ ODWODNIENIA DROGI
ORAZ SIECI OŚWIETLENIA ULICZNEGO
NA DZIAŁCE NR 245 OBR. 45 KROWODRZA ORAZ CZĘŚCIACH
DZIAŁEK NR 301, OBR 45 KROWODRZA I NR 343 OBR. 46
KROWODRZA W KRAKOWIE

Opinia audytu

Pobierz (138_Audyt_Racławicka.docx, 44KB)

Pobierz (OPIS.05.2018.pdf, 201KB)

Pobierz (D-PBZ-SYT-01.2.pdf, 2.03MB)

Pobierz (D-PBZ-PRO-02.2.pdf, 771KB)

Pobierz (D_Opracowania_2018_Racławicka_Altrans_PB_Etap-PB-zamienny_V1_D-PBZ-SYT-01.1-PB-D-01.1-1.pdf, 1.43MB)

Pobierz (D-PBZ-PTK-03.1.pdf, 638KB)

Pobierz (D-PBZ-PTK-03.2.pdf, 633KB)

Pobierz (D-PBZ-PTK-03.3.pdf, 576KB)

Pobierz (D-PBZ-PP-04.1.pdf, 370KB)

Pobierz (D-PBZ-PP-04.2.pdf, 225KB)

Pobierz (D-PBZ-PRO-002.pdf, 492KB)

Pobierz (D-PBZ-PRO-02.1-PB-D-02-1.pdf, 523KB)