Przebudowa ulic św. Anny i Wiślnej polegająca na wymianie nawierzchni oraz odtworzeniu istniejącej infrastruktury rowerowej.

Opinia audytu

Pobierz (59_Audyt_Anny_Wiślna.pdf, 42KB)

Pobierz (5613_02_Anny-Wislna_Inwentaryzacja.pdf, 1.95MB)


Pobierz (5613_03_Anny-Wislna_Inwentaryzacja.pdf, 1.97MB)


Pobierz (5613_04_Anny-Wislna_Inwentaryzacja.pdf, 1.88MB)


Pobierz (5613_05_Anny-Wislna_Docelowa-ogranizacja-ruchu.pdf, 1.98MB)


Pobierz (5613_06_Anny-Wislna_Docelowa-ogranizacja-ruchu.pdf, 2.05MB)


Pobierz (5613_07_Anny-Wislna_Docelowa-ogranizacja-ruchu.pdf, 1.9MB)


Pobierz (5613_Opis-techniczny.pdf, 40KB)


Pobierz (5613_Przebudowa-ul.-Anny_Plan-sytuacyjny.pdf, 3.52MB)


Pobierz (5613_Przebudowa-ul.-Wislna_Plan-sytuacyjny.pdf, 1.53MB)