Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Zwierzynieckiej i ul. Kościuszki w Krakowie wraz z przebudową sieci trakcyjnej, odwodnienia, oświetlenia, przebudową kolidującej infrastruktury technicznej, rozbudową pętli tramwajowej „Salwator”

Opinia audytu dla projektu budowlanego z 8 listopada 2018r.

Pobierz (145_Audyt_Zwierzyniecka.docx, 40KB)

Projekt Budowlany – 8 listopada 2018r. 

Pobierz (181029_01.1_ZWIERZ_Sytuacja.pdf, 3.72MB)

Pobierz (181029_01.2_ZWIERZ_Sytuacja.pdf, 5.41MB)

Pobierz (181029_01.3_ZWIERZ_Sytuacja.pdf, 4.21MB)

Pobierz (181029_02.1_ZWIERZ_Warstwice.pdf, 3.74MB)

Pobierz (181029_02.2_ZWIERZ_Warstwice.pdf, 5.06MB)

Pobierz (181029_02.3_ZWIERZ_Warstwice.pdf, 3.98MB)

Pobierz (181029_03.1_ZWIERZ_Plan-torowy.pdf, 530KB)

Pobierz (181029_03.2_ZWIERZ_Plan-torowy.pdf, 495KB)

Pobierz (181029_03.3_ZWIERZ_Plan-torowy.pdf, 707KB)

Pobierz (181029_04.1_ZWIERZ_Profile-podłużne.pdf, 820KB)

Pobierz (181029_04.2_ZWIERZ_Profile-podłużne.pdf, 607KB)

Pobierz (181029_04.3_ZWIERZ_Profile-podłużne.pdf, 632KB)

Pobierz (181029_05.0_ZWIERZ_Przekroje-konstrukcyjne.pdf, 553KB)

Pobierz (181029_05.1_ZWIERZ_Przekroje-konstrukcyjne.pdf, 2.35MB)

Pobierz (181029_05.2_ZWIERZ_Przekroje-konstrukcyjne.pdf, 2.14MB)

Pobierz (181029_05.3_ZWIERZ_Przekroje-konstrukcyjne.pdf, 1.8MB)

Pobierz (181029_05.4_ZWIERZ_Przekroje-konstrukcyjne.pdf, 1.66MB)

Pobierz (181029_05.5_ZWIERZ_Przekroje-konstrukcyjne.pdf, 1.67MB)

Pobierz (181029_ZWIERZ_PB_Strona_opis.pdf, 2.59MB)

III audyt – Projekt Budowlany z 2016r.  – wersja nieaktualna

Przebudowa ul. Zwierzynieckiej i ul. Kościuszki w Krakowie wraz z torowiskiem oraz kolidującym uzbrojeniem terenu

Pobierz (Drogi_Kościuszki.pdf, 1.19MB)

Pobierz (Drogi-Zwierzyniecka.pdf, 727KB)

Opinia audytu dla koncepcji 

Pobierz (88_Audyt_Zwierzyniecka.doc, 84KB)

II audyt 

Pobierz (audyt_Kosciuszki_2016-04-25.pdf, 1.27MB)

Pobierz (audyt_Zwierzyniecka_2016-04-25.pdf, 764KB)

Pobierz (Przekroje_Kosciuszki_2016-04-25.pdf, 505KB)

Pobierz (Przekroje_Zwierzyniecka_2016-04-25.pdf, 240KB)

Opinia audytu

Pobierz (85_Audyt_Zwierzyniecka.doc, 88KB)

Koncepcja  – 26 III 2016r. 

Przebudowa ul. Zwierzynieckiej i ul. Kościuszki w Krakowie wraz z torowiskiem oraz kolidującym uzbrojeniem terenu

Pobierz (audyt_Zwierzyniecka-_2016-03-24-1.pdf, 904KB)

Pobierz (audyt_Kosciuszki_2016-03-24-2.pdf, 2.88MB)