Przebudowa ul. Żywieckiej polegająca na budowie chodnika na dz. nr 326/5, 327 obr. 44 Podgórze oraz przebudowa i rozbudowa ul. Jagodowej polegająca na poszerzeniu jezdni i budowie chodnika na dz. 327, 226/1, 226/4, 227, 2/72, 1/64, 4/1 obr. 44 Podgórze w Krakowie

Opinia audytu

Pobierz (112_Audyt_Jagodowej-2.doc, 92KB)

Pobierz (PZT-rys-1.0.pdf, 1.18MB)

Pobierz (przekroje-poprzeczne-rys-5.1.pdf, 306KB)

Pobierz (przekroje-poprzeczne-rys-5.2.pdf, 307KB)

Pobierz (przekroje-poprzeczne-rys-5.3.pdf, 309KB)

Pobierz (przekroje-typowe-rys-3.0.pdf, 320KB)