PRZEBUDOWA UL. RZEMIEŚLNICZEJ W REJONIE SKRZYŻOWANIA Z UL. WADOWICKĄ W KRAKOWIE

Opinia audytu 

Pobierz (87_Audyt_Wadowicka-2.doc, 79KB)

oraz

BUDOWA BUDYNKU USŁUGOWO BIUROWEGO, ŚREDNIOWYSOKIEGO Z GARAŻEM PODZIEMNYM NA DZIAŁKACH NR 161/6, 160/3, 159/3, 312/2 OBR. 30 JEDN. EWID. PODGÓRZE WRAZ Z BUDOWĄ DWÓCH ZJAZDÓW Z DROGI WEWNĘTRZNEJ PRZY UL. RZEMIEŚLNICZEJ I WADOWICKIEJ W KRAKOWIE

Opinia audytu 

Pobierz (87_Audyt_Wadowicka-1.doc, 80KB)

Pobierz (sytuacja_skrzyzowanie.pdf, 626KB)

Pobierz (sytuacja_droga-wewnętrzna.pdf, 684KB)