Opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego i wykonawczego dla rewaloryzacji istniejącego Parku Krakowskiego wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A-985, położonego na terenie Dzielnicy V Krowodrza na działce nr 652/3 obręb 4 Krowodrza, wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych warunków, uzgodnień oraz decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji inwestycji

Opinia audytu

Pobierz (95_Audyt_Park-Krakowski_3.doc, 80KB)

Dokumentacja po uwzględnieniu  uwag audytu 

Pobierz (projekt_zagospodarowania_Park_Krakowski.pdf, 3.89MB)

Pismo z uwagami audytu 

Pobierz (95_Audyt_Park-Krakowski_2.doc, 80KB)

Pobierz (F__PARK_KRAKOWSKI_SYTUACJA-ARG-21-03-12_gajda-04-08-2016_UzgodnienieZIKIT_3-Model-1.pdf, 6.31MB)

Pobierz (T__398.1_PARK-KRAKOWSKI_Nowy-Projekt_20-05-16_PKI-V-Park-Krak-05-08-16-druk_A1-A5_ZIKiT-Model-1.pdf, 868KB)

Pobierz (Rowerzyści.pdf, 563KB)