Rozbudowa skrzyżowania ul. Walerego Sławka i ul. Puszkarskiej w Krakowie

Opinia audytu

Pobierz (130_Audyt_Puszkarska.docx, 43KB)

Dokumentacja skorygowana po uwagach audytu 

Pobierz (01_Skrzyzowanie_Sławka_Puszkarska_plan-sytuacyjny.pdf, 3.38MB)

Pobierz (03_Skrzyzowanie_Sławka_Puszkarska_przejezdność.pdf, 3.18MB)

Pobierz (02_Sławka_Puszkarska_przekroje-typowe-1.pdf, 262KB)

Pobierz (00_Sławka_Puszkarska_PB_opis-1.pdf, 74KB)

Pismo z uwagami audytu 

Pobierz (127_Audyt_Puszkarska.docx, 45KB)

Dokumentacja po uwzględnieniu uwag audytu

Pobierz (01_Sławka_Puszkarska_plan-sytuacyjny.pdf, 3.35MB)

Pobierz (02_Sławka_Puszkarska_przekroje-typowe.pdf, 262KB)

Pobierz (00_Sławka_Puszkarska_OPIS.pdf, 74KB)

Opinia audytu 

Pobierz (116_Audyt_Sławka.docx, 41KB)

Pobierz (00_Skrzyzowanie_Sławka_Puszkarska_orientacja-2017-06-28-pdf.pdf, 170KB)

Pobierz (01_Skrzyzowanie_Sławka_Puszkarska_plan-sytuacyjny-2017-06-28-pdf.pdf, 3.07MB)

Pobierz (01_Skrzyzowanie_Sławka_Puszkarska_przekroje-konstrukcyjne-2017-06-28-pdf.pdf, 209KB)

Pobierz (00_Sławka_Puszkarska_PB_opis.pdf, 45KB)