Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr
776 ul. Kocmyrzowskiej od skrzyżowania ul. Darwina i Poległych w Krzesławicach w Krakowie do
granic administracyjnych miasta Krakowa

Opinia audytu

Pobierz (139_Audyt_Kocmyrzowska.pdf, 646KB)

Pobierz (1.1_syt_Kocmyrzowska_49-SYT-1.pdf, 1.44MB)

Pobierz (1.2_syt_Kocmyrzowska_49-SYT-2.pdf, 1.77MB)

Pobierz (1.3_syt_Kocmyrzowska_49-SYT-3.pdf, 1.39MB)

Pobierz (1.4_syt_Kocmyrzowska_49-SYT-4.pdf, 925KB)

Pobierz (1.5_syt_Kocmyrzowska_49-SYT-5.pdf, 1.33MB)

Pobierz (1.6_syt_Kocmyrzowska_49-SYT-6.pdf, 1.38MB)

Pobierz (2.0_Przekroje-typowe-drogowe-Kocmyrzowska_1-CZ_1.pdf, 998KB)

Pobierz (0_kocmyrzowska-opis-v10.pdf, 266KB)