ROZBUDOWA UL. RYDLA (DROGA GMINNA KLASY L) W KRAKOWIE NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z
UL. BRONOWICKĄ KM 0+005,14 DO KM 0+226,07 WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ
PRZEBUDOWĄ SIECI WODOCIĄGOWYCH, GAZOWYCH, TELETECHNICZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH

Opinia audytu

Pobierz (137_Audyt_Rydla.docx, 46KB)

Dokumentacja skorygowana po uwagach audytu

Pobierz (RYD_PBW_DR_010-Sytuacja.pdf, 4.98MB)

Pismo z uwagami audytu

Pobierz (133_Audyt_Rydla.docx, 45KB)

Pobierz (RYD_PB_010-Sytuacja-1.pdf, 4.79MB)

Pobierz (RYD_PB_031-Przekroje-konstrukcyjne-cz.1.pdf, 321KB)

Pobierz (RYD_PB_032-Przekroje-konstrukcyjne-cz.2.pdf, 309KB)

Pobierz (RYD_PB_000-Opis-techniczny.pdf, 103KB)