Rozbudowa ulicy Wielickiej dla potrzeb obsługi komunikacyjnej inwestycji p.n. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami, garażem podziemnym zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną tj: drogami wewnętrznymi, chodnikami, naziemnymi miejscami postojowymi, budową zewnętrznych instalacji: elektrycznej (w tym oświetlenia terenu), kanalizacji sanitarnej i deszczowej (wraz ze zbiornikiem retencyjnym), budową wewnętrznych instalacji: wody, elektrycznej, słaboprądowej, teletechnicznej, centralnego ogrzewania z wymiennikownią, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na działkach nr 142, 143/3, 144/2 obr. 51 Podgórze, przy ul. Wielickiej w Krakowie”

Opinia audytu dla korekty dokumentacji

Pobierz (140_Audyt_Wielicka.docx, 43KB)

Korekta dokumentacji 

Pobierz (sytuacja-1.pdf, 1.44MB)

Pobierz (prze_char.pdf, 319KB)

Pobierz (opis_techniczny-1.pdf, 133KB)

Opinia audytu

Pobierz (138_Audyt_Wielicka.docx, 43KB)

Dokumentacja po uwagach audytu

Pobierz (sytuacja.pdf, 1.47MB)

Pobierz (przekrój_konstr.pdf, 357KB)

Pobierz (opis_techniczny.pdf, 135KB)

Pismo z uwagami audytu 

Pobierz (136_Audyt_Wielicka.docx, 43KB)

Pobierz (rys1_sytuacja.pdf, 1.48MB)

Pobierz (rys2_przekrój_konstr.pdf, 333KB)

Pobierz (opis-techniczny.pdf, 139KB)