ROZBUDOWA ULICY BRZEZIŃSKIEGO Z BUDOWĄ PĘTLI AUTOBUSOWEj, WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W KRAKOWIE W RAMACH WIELOWARIANTOWEJ, WIELOBRANŻOWEJ KONCEPCJI/STUDIUM WĘZŁA PRZESIADKOWEGO „RZĄSKA-MYDLNIKI WAPIENNIK”

Wariant 1

Pobierz (Balice_wariant-1.pdf, 769KB)

Wariant 2

Pobierz (Balice_wariant-2.pdf, 769KB)

Wariant 3

Pobierz (Balice_wariant-3.pdf, 721KB)