Rozbudowa ulicy Tomickiego od km 0+015.00 do km 0+815.00 w Krakowie wraz z budową, rozbudową i przebudową infrastruktury drogowej oraz kolidującego uzbrojenia terenu

Opinia audytu z dnia 6.III. 2015 r.

Pobierz (60_Audyt_Tomickiego.pdf, 45KB)

Pobierz (5642_opis-1.pdf, 935KB)

Pobierz (5642_opis-2.pdf, 1021KB)


Pobierz (5642_PROFIL-1.pdf, 217KB)


Pobierz (5642_PROFIL-2.pdf, 211KB)


Pobierz (5642_PROFIL-3.pdf, 198KB)


Pobierz (5642_PROFIL-4.pdf, 243KB)


Pobierz (5642_PROFIL-5.pdf, 303KB)


Pobierz (5642_prze-char-1.pdf, 237KB)


Pobierz (5642_prze-char-2.pdf, 257KB)


Pobierz (5642_prze-char-3.pdf, 252KB)


Pobierz (5642_prze-char-4.pdf, 291KB)