Rozbudowa ul. Wrony w Krakowie – etap I – na odcinku od ul. Warchałowskiego do ul. Chlebicznej – Projekt Budowlany

Opinia audytu dla wersji projektu z 2017r.

Pobierz (123_Audyt_Wrony_2.docx, 43KB)

Pismo z uwagami audytu – opinia wydana dla wersji projektu z 2017r.

Pobierz (123_Audyt_Wrony.docx, 44KB)

Pobierz (Audyt_WR-Syt_01-2017-10-02-1.pdf, 1.38MB)

Pobierz (Audyt_WR-Syt_02-2017-10-02-1.pdf, 794KB)

Pobierz (Audyt_WR-Syt_03-2017-10-02-1.pdf, 935KB)

Pobierz (WRO_PK-audyt-1.pdf, 272KB)

Pobierz (WRO_Opis-techniczny-audyt-1.pdf, 82KB)

Pismo z uwagami audytu  – opinia wydana dla wersji projektu z 2016r.

Pobierz (86_Audyt_Wrony.doc, 79KB)

Pobierz (audyt_cz1_2016-03-24.pdf, 1014KB)

Pobierz (audyt_cz2_2016-03-24.pdf, 1.99MB)

Pobierz (audyt_Zatoki_Autobusowe_2016-03-24.pdf, 545KB)